Vállalom munkavédelmi képviselők oktatását. 

14 éve foglalkozok munkavédelmi képviselettel, tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkezem, munkavédelmi szakemberként vállalom munkavédelmi képviselők oktatását. Már egy fő munkavédelmi képviselőtől, akár helyszíni kiszállással az egész ország területén. A jól felkészült képviselő a munkaadó és munkavállaló segítségére és hasznára van.

 Amit nyújthatok korrekt ár, megbízhatóság,  precizitás és rugalmasság. 

Munkavédelmi képviselő
választás

 Az Mvt. 70/A. §-ának módosításával jelentősen bővül azon munkáltató köre, ahol munkavédelmi képviselőt kell választani. A módosított szabályozás alapján azon munkáltatóknál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az eddigi 50 fővel szemben), ott munkavédelmi képviselő választást kell tartani. A törvénymódosítás hatályba lépését, vagyis 2016. július 8-át követően fél éven belül meg kell tartani a munkavédelmi képviselő választást azon munkáltatóknál, ahol még nincs választott munkavédelmi képviselő. Egyéb esetben a megváltozott szabályokat a mandátum lejáratát követő választásnál kell alkalmazni.A választás lebonyolítása továbbra is a munkáltató kötelezettsége.

gallery/ico_3
gallery/0

Munkavédelmi szolgáltatások

  • kockázatértékelés készítése,
  • munkavédelmi szabályzat kidolgozása,
  • munkavédelmi oktatás,
  • teljes körű munkavédelem ellátása,
  • rendszeres munkavédelmi bejárás,
  • Gépek,berendezések munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata.Üzembe helyezésének elvégzése,

  • egyéni védőeszköz jutattás rendjének meghatározása,
  • munkavédelmi képviselők képzése,
  • érintésvédelmi felülvizsgálat, 
  • munkaruha, egyéni védőeszköz beszerzése.

Biztonság: a fejekben kezdődik!

A munkáltató munkavédelmi feladatai 

A munkavédelmi törvény szerint a szervezett munka során az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató kötelezettsége. Ez a kötelesség független a vállalkozás szervezeti formájától, egyaránt vonatkozik pl. az állami vállalatra és a vállalkozókra. Az egészséges és biztonságos munkavégzés módját - a jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg. A munkáltató feladatai általában: - a munkahely munkavédelmi követelményeknek megfelelő kialakítása és ellenőrzése; - a gépek, berendezések, szerszámok, védőberendezések, védőfelszerelések megfelelő száma és minősége; - a munkafolyamatokra, technológiákra, anyagokra vonatkozó munkavédelmi követelmények betartása és betartatása; - a munkavállaló szakmai, egészségi, munkavédelmi alkalmasságáról való meggyőződése és annak rendszeres ellenőrzése; - a munkavédelmi feladatok ellátása, az ehhez szükséges szakértelmű dolgozó alkalmazása, az előírások végrehajtási módjának meghatározása; - a tevékenység olyan megszervezése, hogy az ne jelentsen veszélyt a munkavállalókra, a munkavégzés hatókörében tartózkodókra és a szolgáltatást igénybe vevőkre;- a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőség megteremtése;  a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása; - a munkavédelmi képviselő(munkavállalói érdekvédelem) jogainak gyakorlásához a feltételek megteremtése.

A munkavédelem fogalma

Munkavédelem fogalma, célja A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények összessége, amelyet törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere támogat. A munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. A személyi és tárgyi feltételeket olyan módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól..

A munkavédelem szabályozási rendszere

A társadalmi-gazdasági változások megkövetelik a munkavédelmi előírások tartalmának és szerkezetének folyamatos korszerűsítését. Jelentőségük egyre nő, követelményeik mindinkább integrálódnak a gazdasági folyamatokban. A munkavédelemről szóló törvények, valamint a módosítások önmagukban nem oldják meg a problémákat, de jogalapot teremtenek a követelmények érvényesítéséhez. A munkavédelem alapvető szabályait az Alaptörvényben foglalt elvek alapján az Országgyűlés foglalta törvénybe. Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) célja, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit szabályozza. 

gallery/60

INFORMÁCIÓK

Munkavédelem

Üdvözlöm Önt honlapomon! Nagy László  munkavédelmi szakember vagyok. Egyéni vállalkozóként jól felkészült munkatársaimmal arra törekszünk, hogy a kis és közepes vállalkozásoknak segítséget tudjunk nyújtani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósításában. Remélem Önnek is segítségére lehetek! Keressen bizalommal!